ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 12 GRUDNIA 2015 ROKU (SOBOTA) O GODZINIE  14,00  PRZY ULICY RUSKIEJ  46A     ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE.

Wszystkich członków Stowarzyszenia prosimy o punktualne przybycie, a także o przygotowanie propozycji personalnych do NOWEGO SKŁADU Zarządu Stowarzyszenia. W  przypadku braku dostatecznej ilości członków Zarząd będzie zmuszony zakończyć działalność oraz wyrejestrować składając stosowny wniosek do Sądu o skreślenie z listy naszego Stowarzyszenia.

Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce zaprasza wszystkich chętnych w niedziele dnia 31.05.2015r.od godz.10.00 do Wilczyna Leśnego na wielką imprezę plenerową „pieczenie barana". Stowarzyszenie zapewnia konsumpcję: zimne napoje, herbata, kawa, baranina, itp. W zależności od zgromadzonych składek członkowskich zapewnimy zespół z muzyką grecką. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka przewidujemy dla dzieci gry i zabawy z nagrodami. Ze względu na krótki okres, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w klubie przy ul. Ruskiej 46A w każdą środę od godz. 11.00 do 13.00 oraz w piątki w godz. od 17.00 do 19.00 lub telefonicznie na numer 601386 087 W ubiegłych latach dokonywaliśmy wcześniejszych zapisów na taką imprezę i owszem zapisało się ponad 110 osób , po czym w rzeczywistości przyszło zaledwie 49 osób. Żeby uniknąć podobną sytuację co się wiąże również z zamawianym cateringiem, Zarząd Stowarzyszenia postanowił że w tym roku będzie pobierana składka członkowska 50zł nie później niż do dnia 20.05.2015. Przypominamy również że wpłaty składek członkowskich można dokonywać również na konto Stowarzyszenia: 70 2340 0009 0740 2180 0000 0011 Podając swoje nazwisko, cel i ilość osób.

Serdecznie zapraszamy Zarząd

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „ODYSSEAS” we Wrocławiu $ 26 pkt. 3 związanym z:            

 

1) obligatoryjnym terminem corocznego przedkładania sprawozdawczości,

 

2) upływem kadencji dotychczasowych władz Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia „ODYSSEAS” zwołuje Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu               ul. Ruska 46A w dniu 28 luty 2015 roku o godz. 14.oo.

Powiadomienia uprawnionych członków zwyczajnych odbywa się - zgodnie $ 26 pkt. 3 - drogą pisemną, telefoniczną bądź elektroniczną.

W przypadku braku statutowej frekwencji, Walne Zebranie odbędzie się - zgodnie ze Statutem         $ 29 pkt. 2 - w drugim terminie w dniu 28 luty 2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu ul. Ruska 46A.

Prosimy członków Stowarzyszenia o niezawodną obecność i punktualne przybycie oraz przygotowanie propozycji kandydatów do wyboru nowego składu władz Stowarzyszenia.

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1) Otwarcie Walnego Zebrania.

2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad WZCz..

4) Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad WZCz..

5) Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7) Odczytanie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za okres kadencji 2014 r.  

8) Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za okres kadencji 2014 r.

9) Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10) Dyskusja i zapytania.

11) Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2014 r.  

12) Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2014 r.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15) Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

14) Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

15) Zakończenie Walnego Zebrania.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

    Obchody Święta Narodowego

                Zarząd Stowarzyszenie Greków w Polsce ODYSSEAS  zaprasza wszystkich rodaków i przyjaciół w dniu 28 Marca w sobotę godz. 18.00, na obchody Święta Narodowego  do:

AGRO obiekt hotelowy   ul. Zwycięska 4 . Do dyspozycji Gości jest parking .                                                 Dojazd bezpośredni autobusem 113 - przystanek Husarska.

 

  

           W programie  dyskusja w sprawie  problemów Stowarzyszenia       oraz zabawa przy greckim zespole artystycznym ZORBA  z  Wałbrzycha  którego liderem jest   Kostas Bogdos .

Konsumpcja we własnym zakresie.   Możliwość dokonywania zakupów produktów i potraw greckich przygotowanych przez Panią Agatę ze Świdnicy.

       Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego uczczenia Święta Narodowego 25 Marca.

Jednocześnie przypominamy naszych członków do opłacenia składek  oraz zachęcamy  o odpisie 1% z podatku na rzecz Stowarzyszenia .      Nr. KRS 0000279678

      Kontakt tel. 601386087 lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank" style="color:rgb(17, 85, 204)">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                     Zarząd Stowarzyszenia

 

 

OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE

W Listopadzie 2014 r. mija kadencja  pracy obecnego Zarządu  ODYSSEAS – Stowarzyszenie Greków w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.

 Z tej okazji oraz święta OXI  ustępujący Zarząd  zaprasza wszystkich rodaków i przyjaciół Polaków  na obchody naszego święta w dniu 25 października \ sobota\ o godz. 18.00 przy ul. Ruskiej 46a .Kontakt   tel.  601386087 Tel.:517649338

W programie zabawa  przy  artystycznym zespole greckim Zorba z Wałbrzycha oraz zespół Emis ze Świdnicy.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego uczczenia  Święta  OXI

  Zarząd