Od wybuchu I wojny światowej do marca 1924 roku, młodoturcy zwolennicy Mustafy Kemala, wymordowali lub w inny sposób przyczynili się do śmierci 353.000 Greków zamieszkujących od 3 tys.lat basen Morza Czarnego, procentowo przeżyło 50% ogólnej ludności Greków z Pontu. W dniu 24 lutego 1994 Parlament Grecki wybrał dzień 19 Maja dniem Pamięci ludobójstwa Greków Pontyjskich.