Zarząd    Odysseas   Stowarzyszenie   Greków  w   Polsce informuje że w dniu 14.09.2012r. (Piątek)  o  godzinie  17.00   przy  Ul. Ruskiej  46 A   odbędzie  się   spotkanie  informacyjne  w sprawie nauki języka greckiego dla dzieci i dorosłych.