W dniu 3 lutego na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Odysseas, dotychczasowa przewodniczaca stowarzyszenia Marika (Trapezanidu) Skrzeszewska złożyła rezygnację z funkcji przewodniczacej i z członkowstwa w zarządzie. Swoją decyzje przedstawiła na pismie oświadczjąc, że jest to dokładnie przemyślana decyzja.
W tej sytuacji Zarząd wybrał jednogłosnie z pośród swojego grona nowego przewodniczacego Stowarzyszenia i został nim Christos Zarkadas.