Drukuj
Kategoria: Główna
Odsłony: 3993

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „ODYSSEAS” we Wrocławiu $ 26 pkt. 3 związanym z:            

 

1) obligatoryjnym terminem corocznego przedkładania sprawozdawczości,

 

2) upływem kadencji dotychczasowych władz Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia „ODYSSEAS” zwołuje Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu               ul. Ruska 46A w dniu 28 luty 2015 roku o godz. 14.oo.

Powiadomienia uprawnionych członków zwyczajnych odbywa się - zgodnie $ 26 pkt. 3 - drogą pisemną, telefoniczną bądź elektroniczną.

W przypadku braku statutowej frekwencji, Walne Zebranie odbędzie się - zgodnie ze Statutem         $ 29 pkt. 2 - w drugim terminie w dniu 28 luty 2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu ul. Ruska 46A.

Prosimy członków Stowarzyszenia o niezawodną obecność i punktualne przybycie oraz przygotowanie propozycji kandydatów do wyboru nowego składu władz Stowarzyszenia.

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1) Otwarcie Walnego Zebrania.

2) Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Porządku obrad WZCz..

4) Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad WZCz..

5) Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7) Odczytanie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za okres kadencji 2014 r.  

8) Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za okres kadencji 2014 r.

9) Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10) Dyskusja i zapytania.

11) Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2014 r.  

12) Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2014 r.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15) Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13) Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

14) Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

15) Zakończenie Walnego Zebrania.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia